Rubriky
Právní obory

Smluvní agenda – kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájmy aj.

Naše kancelář poskytuje služby v rámci přípravy a realizace smluv dle požadavků klientů jak v oblasti občanského práva (kupní, darovací, směnná, o dílo apod.), tak v oblasti práva obchodních korporací (o koupi závodu, převod podílu ve společnosti apod.). Samozřejmostí je nabídka služby advokátní úschovy k jednotlivým realizovaných případům. Referenční kauzy: poskytujeme právní služby spočívající v […]

Rubriky
Právní obory

Nároky z vad zboží či díla

V rámci naší praxe se často setkáváme s nutností řešit i otázku vad, a to jak vad jednotlivých stavebních děl, tak i vad zboží. Občanský zákoník pro uplatnění jednotlivých práv z vad velmi významně rozlišuje skutečnost, zda vady uplatňuje spotřebitel, či nikoli. Jednotlivá práva z vadného plnění jsou však v obou případech přiznávána jen tehdy, […]

Rubriky
Právní obory

Ústavní právo a ochrana základních práv a svobod

Chráníme aktivně základní práva a svobody našich klientů, jestliže je shledáno, že postupem orgánu veřejné moci došlo k excesivního zásahu do jejich základních práv a svobod. V některých případech nepostačuje ochrana poskytovaná obecnými soudy, nýbrž je nutné se s ústavní stížností obrátit na Ústavní soud ČR. Nebojíme se domáhat ochrany ani před Evropským soudem pro […]

Rubriky
Právní obory

Právo EU

Vyznat se v právních normách EU je nezbytností, pokud klienti chtějí rozvíjet své podnikatelské aktivity za hranicemi České republiky. Evropské právo ale určitým způsobem ovlivňuje podnikání rovněž v České republice, a to např. regulací určitých sektorů ekonomiky, jak je např. chemický průmysl. Schopnost zorientovat se v propletenci vnitrostátních, evropských a mezinárodních právních norem, je pro […]

Rubriky
Právní obory

Insolvence a incidenční spory

Primárním cílem insolvenčního řízení je dosáhnout co možná nejvyššího uspokojení věřitelů z majetkové podstaty dlužníka. V rámci insolvenčního řízení však mohou vznikat pochybnosti o pravosti a/nebo výši přihlášených pohledávek. V souvislosti s popřením pohledávek insolvenčním správcem pak někdy dochází ke komplikovaným incidenčním sporům. Při úpadku větších společností pak nezřídka incidenční spory přesahují hranice České republiky. […]

Rubriky
Právní obory

Právo obcí a měst

Dlouhodobě poskytujeme právní poradenství městům a obcím a zajišťujeme pro ně komplexní právní servis. Zejména při výkonu samostatné působnosti obcí se objevuje řada právních problémů, které zákonem nejsou nikterak regulovány a které obce nedokáží bez odborné právní pomoci řešit. Právní poradenství se zaměřuje jak na každodenní otázky, které obce v rámci své působnosti řeší, tak […]

Rubriky
Právní obory

Dědictví

Dědické právo prošlo v posledních letech rozsáhlou rekodifikací, která přinesla mnoho novinek do světa dědického práva, se kterým se každý z nás dříve či později potká. Samotné dědické řízení může proběhnout bez problémů, ale bohužel v řadě případů tomu tak není a smrt nejbližšího rozpoutá dlouholeté rodinné rozepře. S Vašimi kroky Vám rádi pomůžeme, nenechte […]

Rubriky
Právní obory

Pracovní právo

Nabízíme právní poradenství při přípravě a revizi pracovních či manažerských smluv a jejich dodatků, konkurenčních doložek, interních směrnic či kolektivních smluv. Zajistíme monitoring nové legislativy či školení Vašich zaměstnanců. Další oblastí je poskytování právního poradenství a zastupování při uplatňování nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na […]

Rubriky
Právní obory

GDPR – ochrana osobních údajů

Od 25. května 2018 je účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR nařízení), jež zajišťuje efektivní ochranu osobních údajů občanů České republiky, a to v rámci celého evropského prostoru. Současně již od dubna 2019 je platný a účinný nový zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (adaptační zákon). Výše uvedené právní předpisy zajišťují […]

Rubriky
Právní obory

Spolky – sportovní kluby

Většina advokátů nemá příliš mnoho příležitostí proniknout do tajů spolkového práva, ač i v této oblasti vznikají mnohdy zásadní spory. Naprostá většina sportovních klubů jsou v ČR právě spolky. Referenční kauzy: Zabránili jsme neoprávněnému odvolání správní rady spolku – extraligového sportovního klubu, a tedy ovládnutí spolku třetími osobami. Připravili jsme klientům veškeré dokumenty potřebné pro […]