Rubriky
Právní obory

Právo obcí a měst

Dlouhodobě poskytujeme právní poradenství městům a obcím a zajišťujeme pro ně komplexní právní servis. Zejména při výkonu samostatné působnosti obcí se objevuje řada právních problémů, které zákonem nejsou nikterak regulovány a které obce nedokáží bez odborné právní pomoci řešit. Právní poradenství se zaměřuje jak na každodenní otázky, které obce v rámci své působnosti řeší, tak na složitější právní problémy ze sféry jak veřejného (správní právo, veřejné zakázky, dotace), tak soukromého práva (závazkové právo, správa pohledávek).

Referenční kauzy:

  • pomohli jsme klientům s nastavením a zefektivněním procesu vymáhání pohledávek
  • pomohli jsme klientovi při jednání o nastavení dotační politiky se soukromým subjektem
  • dosáhli jsme zastavení trestního stíhání klienta pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby

Této problematice se věnuje: Mgr. et Mgr. Lukáš Hrabovský