INSOLVENCE

Insolvence a incidenční spory

V rámci insolvenčního práva se zabýváme především:

  • působením ve funkci insolvenčního správce
  • přihláškou pohledávky do insolvečního řízení
  • zastupováním ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka
  • poradenstvím v insolvenčním řízení a zastupováním v incidenčních sporech
  • podáváním návrhů na prohlášení insolvence
  • zastupováním klienta ve věřitelských orgánech
  • poradenstvím klientům – dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před neoprávněným prohlášením insolvence (konkurzu)
  • poradenstvím při reorganizaci
  • kapitalizací pohledávek
  • vyjednáváním s dlužníky (případně věřiteli)

Této problematice se věnuje: Mgr. et Mgr. Lukáš Hrabovský