PRÁVNÍ OBORY

Právo EU

Vyznat se v právních normách EU je nezbytností, pokud klienti chtějí rozvíjet své podnikatelské aktivity za hranicemi České republiky. Evropské právo ale určitým způsobem…

Číst více…

Insolvence a incidenční spory

Primárním cílem insolvenčního řízení je dosáhnout co možná nejvyššího uspokojení věřitelů z majetkové podstaty dlužníka. V rámci insolvenčního řízení však mohou vznikat pochybnosti o…

Číst více…

Právo obcí a měst

Dlouhodobě poskytujeme právní poradenství městům a obcím a zajišťujeme pro ně komplexní právní servis. Zejména při výkonu samostatné působnosti obcí se objevuje řada právních…

Číst více…

Dědictví

Dědické právo prošlo v posledních letech rozsáhlou rekodifikací, která přinesla mnoho novinek do světa dědického práva, se kterým se každý z nás dříve či…

Číst více…

Pracovní právo

Nabízíme právní poradenství při přípravě a revizi pracovních či manažerských smluv a jejich dodatků, konkurenčních doložek, interních směrnic či kolektivních smluv. Zajistíme monitoring nové…

Číst více…

Spolky – sportovní kluby

Většina advokátů nemá příliš mnoho příležitostí proniknout do tajů spolkového práva, ač i v této oblasti vznikají mnohdy zásadní spory. Naprostá většina sportovních klubů…

Číst více…

Směnky

Směnky s v České republice používají zejména k zajištění pohledávek. Častou formou je pak tzv biancosměnka (blankosměnka), kde se účastníci dohodnou ústně nebo písemně,…

Číst více…

Korporace, společnosti, družstva, SVJ

Zakládáme korporace (společnosti), družstva, SVJ, připravujeme a moderujeme valné hromady, případně i shromáždění delegátů. Sepisujeme stanovy, společenské smlouvy tak, aby společníci, akcionáři a podílníci…

Číst více…