Rubriky
Právní obory

GDPR – ochrana osobních údajů

Od 25. května 2018 je účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR nařízení), jež zajišťuje efektivní ochranu osobních údajů občanů České republiky, a to v rámci celého evropského prostoru. Současně již od dubna 2019 je platný a účinný nový zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (adaptační zákon).

Výše uvedené právní předpisy zajišťují ochranu osobních údajů, a to zejména stanovením četných nových povinností správcům osobních údajů (povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, povinnost informovat subjekty údajů o jejich právech, povinnost prokázat soulad s nařízením, povinnost zajistit ochranu a bezpečnost aj.), posílením role Úřadu pro ochranu osobních údajů a především jasným určením práv subjektu údajů (jednotlivých fyzických osob, jejichž údaje jsou zpracovávány), kdy tato byla výrazně posilněna.

Referenční kauzy: zastupujeme řadu velkých firem i jednotlivců, kterým jsme pomohli nastavit ochranu osobních údajů v rámci obchodní činnosti a uvést zpracování do souladu s výše uvedenými právními předpisy (zejména obecným nařízením GDPR).
Současně jsme také již pomohli řadě jednotlivců s uplatněním jejich práv a ochraně soukromí zejména v zaměstnaneckém poměru.

Této problematice se věnuje: Mgr. Lucie Ocelíková a Mgr. Lucie Martinková