Rubriky
Blog

Výživné zletilého dítěte

V dnešní době, kdy je velmi vysoká rozvodovost manželství je velmi aktuální otázka výživného na dítě či děti. Nelze však opomíjet ani otázku výživného resp. nároku na výživné u již zletilých děti. S účinností Nového občanského zákoníku z roku 2014 došlo k řadě změn v otázce rodinného práva, v mnoha případech k zpřesnění a ujasnění. […]

Rubriky
Právní obory

Smluvní agenda – kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájmy aj.

Naše kancelář poskytuje služby v rámci přípravy a realizace smluv dle požadavků klientů jak v oblasti občanského práva (kupní, darovací, směnná, o dílo apod.), tak v oblasti práva obchodních korporací (o koupi závodu, převod podílu ve společnosti apod.). Samozřejmostí je nabídka služby advokátní úschovy k jednotlivým realizovaných případům. Referenční kauzy: poskytujeme právní služby spočívající v […]

Rubriky
Právní obory

Nároky z vad zboží či díla

V rámci naší praxe se často setkáváme s nutností řešit i otázku vad, a to jak vad jednotlivých stavebních děl, tak i vad zboží. Občanský zákoník pro uplatnění jednotlivých práv z vad velmi významně rozlišuje skutečnost, zda vady uplatňuje spotřebitel, či nikoli. Jednotlivá práva z vadného plnění jsou však v obou případech přiznávána jen tehdy, […]

Rubriky
Právní obory

GDPR – ochrana osobních údajů

Od 25. května 2018 je účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR nařízení), jež zajišťuje efektivní ochranu osobních údajů občanů České republiky, a to v rámci celého evropského prostoru. Současně již od dubna 2019 je platný a účinný nový zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (adaptační zákon). Výše uvedené právní předpisy zajišťují […]

Rubriky
Právní obory

Rodinné právo – rozvod, výživné, vypořádání společného jmění manželů

V průběhu života se mnozí z nás dostanou do nelehkých situací i v rámci rodinného a manželského života. Poskytujeme právní služby i v této oblasti a pomůžeme Vám nepříjemné životní okamžiky překonat a vyřešit. Rozvodové řízení náš právní řád rozděluje na dvě základní skupiny, a to rozvod sporný a nesporný (tzv. dohodou). V případě, že […]