Rubriky
Blog

Výživné zletilého dítěte

V dnešní době, kdy je velmi vysoká rozvodovost manželství je velmi aktuální otázka výživného na dítě či děti. Nelze však opomíjet ani otázku výživného resp. nároku na výživné u již zletilých děti. S účinností Nového občanského zákoníku z roku 2014 došlo k řadě změn v otázce rodinného práva, v mnoha případech k zpřesnění a ujasnění. […]