Rubriky
Blog

Výživné zletilého dítěte

V dnešní době, kdy je velmi vysoká rozvodovost manželství je velmi aktuální otázka výživného na dítě či děti. Nelze však opomíjet ani otázku výživného resp. nároku na výživné u již zletilých děti. S účinností Nového občanského zákoníku z roku 2014 došlo k řadě změn v otázce rodinného práva, v mnoha případech k zpřesnění a ujasnění.

Zletilé dítě může po svém rodiči, případně obou rodičích požadovat výživné, a to až do doby, když je schopno o sebe se samo starat (není tedy již platná zažitá věková hranice 26 let). Co se týká samotného výživného je zde třeba rozlišovat pojem výživné a vyživovací povinnost a řešit mnoho proměnných, které se musí vzít v potaz, a to zejména nezaopatřenost zletilého dítěte, jeho odůvodněné potřeby, majetková situace rodičů, výdělkové možnosti a schopnosti, jak na straně rodiče tak zletilého dítěte, snaha o shodnost životní úrovně dítěte a rodiče, vzájemné povinnosti dítěte vůči rodiči a opačně, další vyživovací povinnosti rodičů a další skutečnosti.

Pokud se jedná o výši výživného, musí se zohlednit výše uvedené s tím, že vodítkem k výši výživného je často tabulka vydaná ministerstvem, jež uvádí, že výše výživného u zletilých děti by se měla pohybovat v částce rovnající se 19 až 25 % čistého příjmu rodiče.

V případě, že se dostanete do nemilé situace kdy budete muset se svým nejbližším rodinným příslušníkem řešit otázku výživného, ať jak na straně rodiče či dítěte, neváhejte se na nás obrátit, jsme připraveni Vám pomoci.

Referenční kauzy:

  • zastupujeme řadu firem i jednotlivců z různých oblastí podnikání, kterým jsme pomohli nastavit zpracování osobních údajů v rámci obchodní činnosti do souladu s výše uvedenými právními předpisy (zejména obecným nařízením GDPR).

Informace k této problematice: Mgr. Lucie Ocelíková, advokátka