Rubriky
Právní obory

Smluvní agenda – kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájmy aj.

Naše kancelář poskytuje služby v rámci přípravy a realizace smluv dle požadavků klientů jak v oblasti občanského práva (kupní, darovací, směnná, o dílo apod.), tak v oblasti práva obchodních korporací (o koupi závodu, převod podílu ve společnosti apod.).

Samozřejmostí je nabídka služby advokátní úschovy k jednotlivým realizovaných případům.

Referenční kauzy: poskytujeme právní služby spočívající v sepisu předmětné smlouvy, ale i revize již existujících smluv, a to v rámci individuálních nákupů nemovitostí, smluv o dílo na výstavbu domů či rozsáhlých stavebních objektů, a to jak pro fyzické, tak právnické osoby.

Zastupujeme řadu velkých firem, kterým poskytujeme komplexní právní služby v rámci smluvní agendy i realizace obchodní činnosti. Současně poskytujeme právní služby např. i realitním kancelářím a stavebním firmám, kdy je zásadní, mít dobře nastavenou smlouvy tak, aby byly společnosti chráněny a mohly účinně vymáhat své nároky v případě sporu se zákazníky.

Těmto oblastem se u nás věnují: Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka,