Rubriky
Právní obory

Rodinné právo – rozvod, výživné, vypořádání společného jmění manželů

V průběhu života se mnozí z nás dostanou do nelehkých situací i v rámci rodinného a manželského života. Poskytujeme právní služby i v této oblasti a pomůžeme Vám nepříjemné životní okamžiky překonat a vyřešit.

Rozvodové řízení náš právní řád rozděluje na dvě základní skupiny, a to rozvod sporný a nesporný (tzv. dohodou). V případě, že se za dobu manželství narodily děti, a tyto jsou v době rozvodu nezletilé, je potřeba prvně vyřešit otázku úpravy péče o děti a výživného.

V neposlední řadě je při rozvodu nutno řešit také otázku vypořádání společného jmění manželů, která často přerůstá až do soudních sporů o vypořádání.
Každý jednotlivý případ je nutno posuzovat velmi individuálně, s přihlédnutím k aktuální rodinné situaci, postoji účastníků, ale také zájmům nezletilých dětí.
V rámci kanceláře jednotlivé případy řešíme s důrazem na individuální přístup a snahu pomoci.

Referenční kauzy:

  • s rozvodem a všemi otázkami s nimi spojenými jsme pomohli nemalé řádce spokojených klientů, kdy jsme dosáhli mnoha úspěchů v žalobách o vypořádání SJM, ale také úspěchů v rámci sporů o péči a výchovu nezletilých dětí

Této oblasti se v rámci AK věnuje: Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka