Rubriky
Právní obory

Nároky z vad zboží či díla

V rámci naší praxe se často setkáváme s nutností řešit i otázku vad, a to jak vad jednotlivých stavebních děl, tak i vad zboží.

Občanský zákoník pro uplatnění jednotlivých práv z vad velmi významně rozlišuje skutečnost, zda vady uplatňuje spotřebitel, či nikoli. Jednotlivá práva z vadného plnění jsou však v obou případech přiznávána jen tehdy, pokud je vada uplatněna řádně a včas, a je tak třeba již na počátku dbát na to, jakým způsobem, kdy a u koho bude „reklamace“ uplatněna.
V zásadě je třeba rozlišit nároky z vadného plnění a nároky ze záruky za jakost (pokud byla poskytnuta). Neváhejte se na nás obrátit, budeme Vám nápomocni.

Referenční kauzy:

  • pomohli jsme již řadě klientů s vymáháním jejich práv, a to i v kauzách, které neměly mnoho šancí na úspěch pro počáteční chyby v uplatňování nároků, jež se klienti dopouštěli

V rámci AK se této oblasti věnuje: Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka