Rubriky
Právní obory

Nároky z vad zboží či díla

V rámci naší praxe se často setkáváme s nutností řešit i otázku vad, a to jak vad jednotlivých stavebních děl, tak i vad zboží. Občanský zákoník pro uplatnění jednotlivých práv z vad velmi významně rozlišuje skutečnost, zda vady uplatňuje spotřebitel, či nikoli. Jednotlivá práva z vadného plnění jsou však v obou případech přiznávána jen tehdy, […]