Rubriky
Právní obory

Ústavní právo a ochrana základních práv a svobod

Chráníme aktivně základní práva a svobody našich klientů, jestliže je shledáno, že postupem orgánu veřejné moci došlo k excesivního zásahu do jejich základních práv a svobod.

V některých případech nepostačuje ochrana poskytovaná obecnými soudy, nýbrž je nutné se s ústavní stížností obrátit na Ústavní soud ČR.

Nebojíme se domáhat ochrany ani před Evropským soudem pro lidská práva.

Této problematice se věnuje: Mgr. et Mgr. Lukáš Hrabovský