Rubriky
Právní obory

Ústavní právo a ochrana základních práv a svobod

Chráníme aktivně základní práva a svobody našich klientů, jestliže je shledáno, že postupem orgánu veřejné moci došlo k excesivního zásahu do jejich základních práv a svobod. V některých případech nepostačuje ochrana poskytovaná obecnými soudy, nýbrž je nutné se s ústavní stížností obrátit na Ústavní soud ČR. Nebojíme se domáhat ochrany ani před Evropským soudem pro […]

Rubriky
Právní obory

Právo EU

Vyznat se v právních normách EU je nezbytností, pokud klienti chtějí rozvíjet své podnikatelské aktivity za hranicemi České republiky. Evropské právo ale určitým způsobem ovlivňuje podnikání rovněž v České republice, a to např. regulací určitých sektorů ekonomiky, jak je např. chemický průmysl. Schopnost zorientovat se v propletenci vnitrostátních, evropských a mezinárodních právních norem, je pro […]

Rubriky
Právní obory

Insolvence a incidenční spory

Primárním cílem insolvenčního řízení je dosáhnout co možná nejvyššího uspokojení věřitelů z majetkové podstaty dlužníka. V rámci insolvenčního řízení však mohou vznikat pochybnosti o pravosti a/nebo výši přihlášených pohledávek. V souvislosti s popřením pohledávek insolvenčním správcem pak někdy dochází ke komplikovaným incidenčním sporům. Při úpadku větších společností pak nezřídka incidenční spory přesahují hranice České republiky. […]

Rubriky
Právní obory

Právo obcí a měst

Dlouhodobě poskytujeme právní poradenství městům a obcím a zajišťujeme pro ně komplexní právní servis. Zejména při výkonu samostatné působnosti obcí se objevuje řada právních problémů, které zákonem nejsou nikterak regulovány a které obce nedokáží bez odborné právní pomoci řešit. Právní poradenství se zaměřuje jak na každodenní otázky, které obce v rámci své působnosti řeší, tak […]