Rubriky
Právní obory

Právo EU

Vyznat se v právních normách EU je nezbytností, pokud klienti chtějí rozvíjet své podnikatelské aktivity za hranicemi České republiky.

Evropské právo ale určitým způsobem ovlivňuje podnikání rovněž v České republice, a to např. regulací určitých sektorů ekonomiky, jak je např. chemický průmysl. Schopnost zorientovat se v propletenci vnitrostátních, evropských a mezinárodních právních norem, je pro rozvíjení businessu v rámci EU klíčová.

O to víc to platí v případě sporů v rámci EU, kdy nejen sudiště, ale i rozhodné právo je často regulováno normami evropského práva.

Klientům nabízíme právní poradenství v oblasti evropské regulatoriky, a v neposlední řadě jednání a zastupování před orgány EU.

Této problematice se věnuje: Mgr. et Mgr. Lukáš Hrabovský