Rubriky
Právní obory

Insolvence a incidenční spory

Primárním cílem insolvenčního řízení je dosáhnout co možná nejvyššího uspokojení věřitelů z majetkové podstaty dlužníka. V rámci insolvenčního řízení však mohou vznikat pochybnosti o pravosti a/nebo výši přihlášených pohledávek. V souvislosti s popřením pohledávek insolvenčním správcem pak někdy dochází ke komplikovaným incidenčním sporům. Při úpadku větších společností pak nezřídka incidenční spory přesahují hranice České republiky. […]