Rubriky
Právní obory

Pracovní právo

Nabízíme právní poradenství při přípravě a revizi pracovních či manažerských smluv a jejich dodatků, konkurenčních doložek, interních směrnic či kolektivních smluv. Zajistíme monitoring nové legislativy či školení Vašich zaměstnanců.

Další oblastí je poskytování právního poradenství a zastupování při uplatňování nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na výdělku, odstupné atd).

Jsme připraveni pomoci vám při kolektivním vyjednávání a pracovněprávních sporech.

Ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, poskytneme Vám kvalifikované a komplexní služby na míru Vašim konkrétním potřebám.

Referenční kauzy: dosáhli jsme pro naše klienty z řad zaměstnanců vyslovení neplatnosti rozvázání jejich pracovního poměru a s tím související přiznání nároku na náhradu mzdy, pro klienty z řad zaměstnavatelů zase přiznání nároku na náhradu škody vůči jejich zaměstnancům.

Této problematice se věnuje: Mgr. Adriana Stiborková, Mgr. Miroslava Jandeková a Mgr. Michaela Vašnovská