Rubriky
Právní obory

Pracovní právo

Nabízíme právní poradenství při přípravě a revizi pracovních či manažerských smluv a jejich dodatků, konkurenčních doložek, interních směrnic či kolektivních smluv. Zajistíme monitoring nové legislativy či školení Vašich zaměstnanců. Další oblastí je poskytování právního poradenství a zastupování při uplatňování nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na […]