Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku – DESIGN-Jarošová, s.r.o.

Nabízený majetek: Podmínky prodeje: Další informace:

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku- DESIGN-Jarošová, s.r.o.

Nabízený majetek: Podmínky prodeje: Další informace:

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – LV č.4813

Dlužník: Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – oba bytem Třinec – Lyžbice 898, 739 61             Nabízený majetek C) vše v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4813, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec. Podmínky „Bohdan Sikora a Sikorová – Prodej majetku – […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – LV č.4851

Nabízený majetek A) vše v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4851, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec. Podmínky „Bohdan Sikora a Sikorová – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“ Další informace tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku – Skoupil Pavel

Insolvenční správce:     JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce             Dlužník:                      Pavel Skoupil, nar. 27.12.1968                                                J. Vlčíka 1163, 765 02 Otrokovice             Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka, a to:             Nabízený majetek spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovité věci zapsané v kat.území Hrádek na Vlárské dráze, […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej pohledávky

Dlužník: Bohdan Sikora, Třinec – Lyžbice 898, 739 61 Pohledávka za Henryk Gorol ve výši 51.380 EUR – exekučně vymáháno Podmínky Další informace Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu insolvence@kubicapartners.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 558 622 121.

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku – likvidace DRUŽSTVO VASE

Nabízený majetek nemovitý majetek zapsaný na listu vlastnictví č. 165, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, katastrální území Pánské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, a to: pozemek p.č. 8023/3, o velikosti 90 m2, zahrada, zemědělský půdní fond. Podmínky Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Zájemci mohou svou cenovou nabídku […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej pohledávky – dlužník SIBO, spol. s r.o.

Zadavatel:Dlužník: JUDr. Radim Kubica, MBA insolvenční správceSIBO, spol. s r.o., IČ 43963366, sídlem Třinec, Lyžbice, Lidická 1264, PSČ 73961 Zadavatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na přímý prodej majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka. Nabízený majetek pohledávka v nominální výši 14.580.347,82 Kč za společností LAUDIS, akciová společnost, IČ 60916371, se sídlem Lhota pod Libčany, Syrovátka 3, […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku + akcií – dlužník BOHDAN SIKORA

Insolvenční správce:Dlužník: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správceBohdan Sikora, nar. 29. 8. 1961, IČ 13588532, trvale bytem Třinec 898, 739 61 Třinec – Lyžbice Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka. Nabízený nemovitý majetek Výběrové řízení ukončeno dne 29.4.2021. Nabízený finanční majetek Podmínky „Bohdan Sikora akcie – Prodej majetku – […]