Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku – DESIGN-Jarošová, s.r.o.

Nabízený majetek: Podmínky prodeje: Další informace:

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku- DESIGN-Jarošová, s.r.o.

Nabízený majetek: Podmínky prodeje: Další informace:

Rubriky
Dědické řízení Dražby Nezařazené

Zpeněžení majetku v dědickém řízení

Zpeněžení majetku, tvořící likvidační podstatu, a to; VIN: XLER4X20005134535 VIN: W09D3532730D04088  VIN: XLER4X20005191060 Podmínky prodeje: JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát, O. Lysohorského 702, 738 01.

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – LV č.4813

Dlužník: Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – oba bytem Třinec – Lyžbice 898, 739 61             Nabízený majetek C) vše v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4813, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec. Podmínky „Bohdan Sikora a Sikorová – Prodej majetku – […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku Bohdan Sikora, Ing. Halina Sikorová – LV č.4851

Nabízený majetek A) vše v katastrálním území Lyžbice, obec Třinec, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4851, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec. Podmínky „Bohdan Sikora a Sikorová – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“ Další informace tel. 558 622 121 či e-mail: insolvence@kubicapartners.cz

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej nemovitého majetku – Skoupil Pavel

Insolvenční správce:     JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce             Dlužník:                      Pavel Skoupil, nar. 27.12.1968                                                J. Vlčíka 1163, 765 02 Otrokovice             Insolvenční správce nabízí přímý prodej nemovitého majetku sepsaného do majetkové podstaty dlužníka, a to:             Nabízený majetek spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovité věci zapsané v kat.území Hrádek na Vlárské dráze, […]

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej pohledávky

Dlužník: Bohdan Sikora, Třinec – Lyžbice 898, 739 61 Pohledávka za Henryk Gorol ve výši 51.380 EUR – exekučně vymáháno Podmínky Další informace Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu insolvence@kubicapartners.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 558 622 121.

Rubriky
Výběrová řízení

Prodej majetku – likvidace DRUŽSTVO VASE

Nabízený majetek nemovitý majetek zapsaný na listu vlastnictví č. 165, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, katastrální území Pánské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek, a to: pozemek p.č. 8023/3, o velikosti 90 m2, zahrada, zemědělský půdní fond. Podmínky Nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Zájemci mohou svou cenovou nabídku […]