Rubriky
Blog

Pracovní úraz a jeho odškodnění

V současné době dochází k postupnému snižování pracovní neschopnosti, která se nyní pohybuje kolem 3 procent. Každý rok na pracovištích dochází k desetitisícům pracovních úrazů. Jen málo zaměstnanců však ví, co se za pracovní úraz považuje a jak správně postupovat v případě, že utrpí pracovní úraz, tak aby jim vznikl nárok na odškodnění z pracovního úrazu.

Pracovním úrazem dle § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Ne však každý úraz, který zaměstnanec utrpí v areálu zaměstnavatele, je pracovním úrazem.

Základním odškodněním z pracovního úrazu je bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti, a v případě, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, tak se jedná o důvod dle § 52 písm. d) zákoníku práce, pro který může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, tak následně zaměstnanci vzniká rovněž nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti tzv. rentu.

Víte však, že s ukončením pracovního poměru v důsledku pozbytí pracovní schopnosti pro pracovní úraz souvisí i další nároky jako je vyplacení odstupného ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku? A víte, co vše budete muset předložit k uplatnění těchto nároků ze vzniku pracovního úrazu?

V případě, že utrpíte pracovní úraz, tak se neváhejte na nás obrátit. Pomůžeme Vám uplatnit veškeré Vaše nároky u zaměstnavatele, na které máte v důsledku vzniku pracovního úrazu nárok.

Více informací k tomuto tématu u Mgr. Michaely Vašnovské, mail: vasnovska@kubicapartners.cz