Rubriky
Blog

Pracovní úraz a jeho odškodnění

V současné době dochází k postupnému snižování pracovní neschopnosti, která se nyní pohybuje kolem 3 procent. Každý rok na pracovištích dochází k desetitisícům pracovních úrazů. Jen málo zaměstnanců však ví, co se za pracovní úraz považuje a jak správně postupovat v případě, že utrpí pracovní úraz, tak aby jim vznikl nárok na odškodnění z pracovního […]