Rubriky
Blog

SVJ jako spotřebitel

V rámci mnohaletého soudního sporu vedeného naší advokátní kanceláří bylo ve prospěch našeho klienta před krátkým časem vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které mimo jiné konstatovalo, že Společenství vlastníků jednotek nevystupuje a ani nevystupovalo ve smluvních vztazích jako spotřebitel. Znění §2 zákona o ochraně spotřebitele z.č. 634/1992 Sb. do doby přijetí novely z.ř. 155/2010 Sb. připouštělo, aby spotřebitelem byla i právnická osoba, což bylo v rozporu s unijním právem, které za spotřebitele považovalo pouze osobu fyzickou.

Více informací k tomuto tématu u Mgr. Adriany Stiborkové, mail stiborkova@kubicapartners.cz