Rubriky
Blog

Vyplacení podílu na zisku ze společnosti

Věděli jste, že do 31.12.2013 bylo možno rozhodnout o vyplacení podílu na zisku dosaženého společností v předchozím roce pouze do 30.6. následujícího roku? S účinností od 1.1. 2014 toto omezení již pro obchodní korporace neplatí.

Více informací k tomuto tématu u JUDr. Radima Kubici, MBA, mail: kubica@kubicapartners.cz