Rubriky
Blog

Protest na valné hromadě akciové společnosti

V rámci právních služeb poskytujeme klientům i zastoupení na valných hromadách. Zde vás chceme upozornit na povinnost vyplývající ze zákona o obchodních korporacích. Protestace akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě je předpokladem pro podání žaloby o neplatnost usnesení valné hromady. Zákon neurčuje jak má protest vypadat, nicméně Vrchní soud v Olomouci zaujal stanovisko, že protest nemůže být pouze obecný, ale naopak musí mít charakter „určitého právního jednání“ , tedy musí z něj jasně vyplývat v čem konkrétně s napadeným usnesením akcionář (společník) nesouhlasí. Chybí li v protestu konkrétní důvod, pro který je později valná hromada napadána u soudu, soud žalobu zamítne. Toto rozhodnutí je nyní posuzováno u Nejvyššího sodu ČR.

Více informací k tomuto tématu u JUDr. Radima Kubici, MBA, mail kubica@kubicapartners.cz