Rubriky
Blog

Stav vylučující způsobilost řídit motorové vozidlo

Trestní zákoník přímo nestanoví hodnoty, které je nutno minimálně dosáhnout, aby mohlo být konstatováno, že  řidič se nachází v takovém stavu ovlivnění návykovou látkou, že je u něj vyloučena způsobilost řídit motorové vozidlo.

Judikatura dospěla k závěru, že řidič se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 tr. zákoníku, pokud řídí motorové vozidlo po užití jiné návykové látky než alkoholu, jejíž koncentrace v krevním séru dosáhne nejméně níže uvedených hodnot:

• 10 ng/ml delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC),

• 150 ng/ml methamfetaminu,

• 150 ng/ml amfetaminu,

• 150 ng/ml 3,4-methylendioxymethamfetaminu (MDMA),

• 150 ng/ml 3,4-methylendioxyamfetaminu (MDA),

• 75 ng/ml kokainu,

• 200 ng/ml morfinu.

Řidič se nachází ve stavu vylučujícím způsobilost ve smyslu § 274 odst. 1 tr. zákoníku, pokud řídí motorové vozidlo po užití jiné návykové látky než alkoholu, jejíž koncentrace v krevním séru dosáhne nejméně níže uvedených hodnot:

• 10 ng/ml delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC),

• 150 ng/ml methamfetaminu,

• 150 ng/ml amfetaminu,

• 150 ng/ml 3,4-methylendioxymethamfetaminu (MDMA),

• 150 ng/ml 3,4-methylendioxyamfetaminu (MDA),

• 75 ng/ml kokainu,

• 200 ng/ml morfinu.

Závěr o vině takového řidiče přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky lze proto učinit již na podkladě zjištění o výši koncentrace příslušné návykové látky obsaženého ve znaleckém posudku nebo odborném vyjádření z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. V tomto případě není třeba opatřit znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ke zjištění stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou.

Máte zájem se dozvědět více?

Této problematice se věnuje: Mgr. Adriana Stiborková, stiborkova@kubicapartners.cz