Rubriky
Blog

Smluvní pokuta ve výši 1% z dluhu denně

Smluvní pokuta ve výši 1% z dlužné částky denně, byla považována v občanskoprávních vztazích za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb. se situace změnila. Zařazením práva moderace  došlo k tomu, že samotná výše smluvní pokuty nebude nadále považována za důvod k vyslovení ujednání o smluvní pokutě pro rozpor s dobrými mravy. Pro vyslovení neplatnosti smluvní pokuty bude podstatná otázka, zda se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána.

Máte zájem se dozvědět více?

Této problematice se věnuje:  JUDr. Radim Kubica, MBA,  kubica@kubicapartners.cz