Rubriky
Blog

Výpověď z organizačních důvodů

Naše AK dlouhodobě poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva klientům, jež patří k význačným zaměstnavatelům Moravskoslezského kraje, a to mimo jiné i formou konzultací při rozvazování pracovního poměru s jejich zaměstnanci. Výpověď z organizačních důvodů podle par. 52 písm. c) zákoníku práce patří k jedné z nejčastějších forem, jež chtějí zaměstnavatelé v takovém případě využít. V recentní judikatuře Nejvyššího soudu se přitom potvrzuje tendence snížit nadužívání tohoto institutu, což klade vyšší nároky na precizaci formulace takové výpovědi a také na načasování samotného procesu realizace dané organizační změny.

Za účelem prevence případných soudních sporů je proto více než vhodné konzultovat celý proces s právním specialistou. Z hlediska časové osy je nezbytné, aby rozhodnutí o organizační změně předcházelo okamžiku dání výpovědi zaměstnanci, a současně aby samotné ukončení pracovního poměru zaměstnance plynule navazovalo na okamžik účinnosti takové organizační změny, tj. aby výpověď nebyla dána předčasně a stejně tak, aby výpovědní doba neuběhla s velkým předstihem před účinkem organizační změny. Soudy při procesu posuzování neplatnosti rozvázání pracovního poměru tímto způsobem navíc přísně posuzují zda v důsledku provedené organizační změny u zaměstnavatele skutečně došlo k tomu, že práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonával, se pro něj stala skutečně nepotřebnou.

Více informací k tomuto tématu u Mgr. Miroslavy Jandekové, mail: jandekova@kubicapartners.cz