Rubriky
Blog

Svěřenské fondy

Svěřenský fond je poměrně novým institutem, avšak může být významným pomocníkem při řešení majetkových situací, a to zejména ve snaze ochránit majetek ve prospěch obmyšlených.

Svěřenský fond vzniká vyčleněním majetku zakladatele do fondu, a to za určitým účelem. K založení svěřenského fondu je nutno vydat Statut fondu, a to formou veřejné listiny. Jakmile fond založíte, vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, který spravuje správce. Správce je osobou, která majetek nadále spravuje, nakládá s ním, a to dle statutu a pokynů zakladatele. Zvolit vhodnou osobu správce je tedy velmi důležité.

Současně je však potřeba s náležitou péčí připravit samotný statut fondu, neboť statut je základním dokumentem, který určuje zejména to, jak může být s majetkem svěřeným do fondu naloženo, kdo z fondu bude mít prospěch (čili kdo je obmyšleným, jak bude určen), jak má správce s majetkem nakládat atd. Vzhledem ke skutečnosti, že část odborné veřejnosti se přiklání k názoru, že statut nelze v budoucnu měnit, doporučujeme přípravu statutu svěřit odborníkům a nic neponechat náhodě.

Pokud zvažujete založení svěřenského fondu, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Této problematice se věnuje: <a href=“https://www.kubicapartners.cz/?page_id=71#ocelikova“>Mgr. Lucie Ocelíková</a>, spolupracující advokátka