Rubriky
Právní obory

Směnky

Směnky s v České republice používají zejména k zajištění pohledávek. Častou formou je pak tzv biancosměnka (blankosměnka), kde se účastníci dohodnou ústně nebo písemně, jak směnku vyplnit. Referenční kauzy: eliminovali jsme řadu žalob založených na směnkách, přičemž v rámci ochrany klienta před biancosměnkami došlo ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení i k odsouzení […]