Rubriky
Právní obory

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek je oblastí práva, ve kterém se prolíná právo soukromé a veřejné. V této problematice poskytujeme našim klientům poradenství již v prvopočátcích zadávacího řízení, od podání nabídky, až po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, případně v námitkovém řízení proti rozhodnutí zadavatele.Nelze však pominout také právní služby poskytované při plnění veřejné zakázky, […]