Rubriky
Právní obory

Směnky

Směnky s v České republice používají zejména k zajištění pohledávek. Častou formou je pak tzv biancosměnka (blankosměnka), kde se účastníci dohodnou ústně nebo písemně, jak směnku vyplnit. Referenční kauzy: eliminovali jsme řadu žalob založených na směnkách, přičemž v rámci ochrany klienta před biancosměnkami došlo ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení i k odsouzení […]

Rubriky
Právní obory

Korporace, společnosti, družstva, SVJ

Zakládáme korporace (společnosti), družstva, SVJ, připravujeme a moderujeme valné hromady, případně i shromáždění delegátů. Sepisujeme stanovy, společenské smlouvy tak, aby společníci, akcionáři a podílníci na společnostech a   družstvech byli ochráněni před zvůlí. Žalujeme neplatnost a neúčinnost rozhodnutí valných hromad.  Referenční kauzy: založili jsme už stovky společností; dosáhli jsme zneplatnění řady zdánlivě bezchybných rozhodnutí valných hromad. […]

Rubriky
Právní obory

Rodinné právo – rozvod, výživné, vypořádání společného jmění manželů

V průběhu života se mnozí z nás dostanou do nelehkých situací i v rámci rodinného a manželského života. Poskytujeme právní služby i v této oblasti a pomůžeme Vám nepříjemné životní okamžiky překonat a vyřešit. Rozvodové řízení náš právní řád rozděluje na dvě základní skupiny, a to rozvod sporný a nesporný (tzv. dohodou). V případě, že […]