Rubriky
Blog

Doručování v pracovním právu

Zákoník práce klade na zaměstnavatele vysoké nároky zejména, co se týče dodržení formy právních úkonů, které zaměstnavatel vůči zaměstnanci činí. V případě, že zaměstnavatel nedodrží veškeré formální náležitosti svých právních úkonů, dochází často k neúspěchu ve věci právě z těch pouze formálních nedostatků.

Tento formalismus se projevuje nejen v případě obsahu listin, jimiž zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr se zaměstnancem, ale také v rámci doručování zásadních dokumentů zaměstnanci. Nezřídka se stává, že i právně perfektní výpověď (či okamžité zrušení pracovního poměru) není úspěšná z důvodu špatného doručení jinak správně sepsané listiny.

Zákoník práce rigidně stanovuje posloupnost, jakou variantu při doručování zvolit. Zejména s ohledem na bohatou judikaturu, jež se k problematice váže, doporučuji konzultaci s právním specialistou, abyste případně předešli právním sporům.

Více informací k tomuto tématu u Mgr. Adriany Stiborkové, mail stiborkova@kubicapartners.cz