Rubriky
Blog

Náklady řízení ve sporech o určení práva nebo neplatnosti právního jednání

Náklady řízení se standardně při soudním jednání určují podle hodnoty sporu. Čím vyšší je částka, o kterou ve sporu jde, tím vyšší jsou i náklady řízení. Do toho ovšem vstupuje subsidiární ustanovení předpisu o odměnách advokátů, které říká, že ve sporech o určení práva (např. určení vlastnictví k nemovité věci) nebo o neplatnosti právního jednání (např. neplatnost smlouvy z důvodu uvedení v omyl, či smlouvy, kterými se dlužník zbavuje svého majetku), jsou náklady ve fixní výši.

Kdy se tedy náklady určí podle skutečné hodnoty, která je často velmi vysoká, a kdy z fixní, mnohem nižší hodnoty? Odpověď na tuto otázku je velmi důležitá zejména z toho důvodu, aby účastníci řízení zvážili nákladnost sporu a strategii, jakou soudní řízení vést, tak, aby byla pro klienta co nejvýhodnější.

Více informací k tomuto tématu u Mgr. Bc. Josefa Procházky, mail: prochazka@kubicapartners.cz