Rubriky
Právní obory

Právo duševního vlastnictví

Autorství a autorské dílo jsou pojmy, které zná každý z nás, avšak ne každý si uvědomuje, do jaké míry se tyto pojmy každého z nás dotýkají a co vše zahrnují.
Spolupracujeme s řadou klientů, kteří podnikají v oblasti poskytování IT služeb a vývoje a poskytování softwaru. Těmto klientům poskytujeme právní poradenství týkající se osobnostních a majetkových práv k jimi vytvářenému dílu. Právní služby v této oblasti poskytujeme klientům jak ve vztahu s jeho zaměstnanci a spolupracovníky, tak s jeho zákazníky.
Další oblastí jsou ochranné známky, užitné vzory a další průmyslová práva. V této oblasti klientům poskytujeme komplexní právní služby při ochraně jeho výrobků a know-how, které zahrnuje zastupování před českými i evropskými orgány. Zapsání ochranné známky je pro nás běžnou činností.

Referenční kauzy:

  • zastupujeme řadu klientů poskytujících softwarové služby, kterým zpracováváme klientské a licenční smlouvy;
  • pro našeho klienta jsme vyjednali a uzavřeli se společností sídlící ve Velké Británii dohodu, na základě které byla úspěšně zapsaná ochranná známka Evropské unie
  • úspěšně jsme zaregistrovali již desítky ochranných známek

Této problematice se věnuje: Mgr. Bc. Josef Procházka, Mgr. et Mgr. Lukáš Hrabovský