Rubriky
Právní obory

Právní vztahy s mezinárodním prvkem

Svým klientům poskytujeme právní služby rovněž v angličtině, kdy tyto zahrnují nejen komunikaci s protistranou, ale rovněž i přípravu smluv či jiných dokumentů.
U smluv s mezinárodním prvkem dbáme na veškeré aspekty daného smluvního vztahu, jako je otázka rozhodného práva a případného sudiště. Pro naše klienty poskytujeme také poradenství týkající se mezinárodní dopravy zboží a užívání doložek INCOTERMS, a to včetně školení zaměstnanců tak, aby byli schopni řádně tyto doložky používat.

Referenční kauzy:

  • zastupujeme řadu klientů distribuujících své výrobky do zahraničí, kdy těmto klientům poskytujeme veškerý právní servis od jednání se zahraničními kontakty až po přípravu veškeré smluvní dokumentace;
  • našeho klienta jsme uchránili před převzetím společnosti jeho zahraničními společníky

Této problematice se věnuje: Mgr. Bc. Josef Procházka