Rubriky
Právní obory

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek je oblastí práva, ve kterém se prolíná právo soukromé a veřejné. V této problematice poskytujeme našim klientům poradenství již v prvopočátcích zadávacího řízení, od podání nabídky, až po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, případně v námitkovém řízení proti rozhodnutí zadavatele.
Nelze však pominout také právní služby poskytované při plnění veřejné zakázky, kdy běžně vznikají spory mezi zadavatelem, dodavatelem a subdodavatelem, týkající se řádného plnění, odpovědnosti za škodu a podobně.

Referenční kauzy:

  • poskytli jsme klientovi a zadavateli pokyny, na základě kterých mohlo dojít k navýšení ceny veřejné zakázky tak, aby i po zvýšení nákladů na straně dodavatele nebyla veřejná zakázka pro dodavatele prodělečná;
  • vyvázali jsme klienta ze zadávacího řízení veřejné zakázky, která se po čase ukázala jako ekonomicky nezisková


Této problematice se věnuje: Mgr. Bc. Josef Procházka