Rubriky
Blog

Náklady řízení ve sporech o určení práva nebo neplatnosti právního jednání

Náklady řízení se standardně při soudním jednání určují podle hodnoty sporu. Čím vyšší je částka, o kterou ve sporu jde, tím vyšší jsou i náklady řízení. Do toho ovšem vstupuje subsidiární ustanovení předpisu o odměnách advokátů, které říká, že ve sporech o určení práva (např. určení vlastnictví k nemovité věci) nebo o neplatnosti právního jednání […]

Rubriky
Právní obory

Právo duševního vlastnictví

Autorství a autorské dílo jsou pojmy, které zná každý z nás, avšak ne každý si uvědomuje, do jaké míry se tyto pojmy každého z nás dotýkají a co vše zahrnují.Spolupracujeme s řadou klientů, kteří podnikají v oblasti poskytování IT služeb a vývoje a poskytování softwaru. Těmto klientům poskytujeme právní poradenství týkající se osobnostních a majetkových […]

Rubriky
Právní obory

Právní vztahy s mezinárodním prvkem

Svým klientům poskytujeme právní služby rovněž v angličtině, kdy tyto zahrnují nejen komunikaci s protistranou, ale rovněž i přípravu smluv či jiných dokumentů.U smluv s mezinárodním prvkem dbáme na veškeré aspekty daného smluvního vztahu, jako je otázka rozhodného práva a případného sudiště. Pro naše klienty poskytujeme také poradenství týkající se mezinárodní dopravy zboží a užívání […]

Rubriky
Právní obory

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek je oblastí práva, ve kterém se prolíná právo soukromé a veřejné. V této problematice poskytujeme našim klientům poradenství již v prvopočátcích zadávacího řízení, od podání nabídky, až po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, případně v námitkovém řízení proti rozhodnutí zadavatele.Nelze však pominout také právní služby poskytované při plnění veřejné zakázky, […]