OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A OFFSHORE SPOLEČNOSTINa tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kubica, MBA
Mgr. Radim Kalabis
Mgr. Adriana Stiborková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: informace@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma obchodních společností a offshore společností najdete zde.

V rámci obchodních společností a offshore společností se zabýváme především:
  • zakládáním obchodních společností dle českého práva – společnosti s ručením omezeným
  • kompletní přípravou dokumentů a podkladů potřebných pro zápis do Obchodního rejstříku
  • prodejem již hotových a založených obchodních společností (společností s ručením omezeným), které mají zcela splacený základní kapitál
  • poskytováním služby sídla na adrese naší advokátní kanceláře
  • zastupováním v řízení před živnostenským úřadem, finančním úřadem a v řízeních před Obchodním rejstříkem
  • zakládáním offshore společností v destinacích: USA, Seychelly, Belize, Kypr, Velká Británie
  • prodejem již hotových a založených offshore společností
  • přípravou a sepisem obchodním smluv a dokumentů, smluv o dílo, smluv kupních, nájemních smluv na nájem nebytových prostor aj.
  • zastupováním a právním poradenstvím v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností