Vymáhání pohledávek a rozhodčí řízeníPrávní služby v oblasti vymáhání pohledávek a rozhodčího řízení jsou jedním z hlavních pilířů činnosti naší advokátní kanceláře.

Na tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kubica, MBA
JUDr. Rita Kubicová
Mgr. Iveta Magnusková
Mgr. Lucie Ocelíková
Mgr. Radim Kalabis
Mgr. Adriana Stiborková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: infofm@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma Vymáhání pohledávek a rozhodčího řízení najdete zde.

V rámci firemního práva se zabýváme především:
  • vyhotovením výzvy k úhradě dlužných částek
  • podáváním žalob, návrhů na vydání platebních rozkazů či elektronických platebních rozkazů v České i Slovenské republice
  • podáváním návrhu na vydání rozhodčího nálezu
  • návrhy na exekuce, návrhy na výkon rozhodnutí
  • přihláškami do insolvence
  • přihláškami do likvidace
  • návrhy na insolvenci
  • přihláškami do exekucí
  • monitoringem insolvence a likvidace