Právo nemovitostí a právní služby pro developeryNa tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kubica, MBA
JUDr. Rita Kubicová
Mgr. Iveta Magnusková
Mgr. Lucie Ocelíková
Mgr. Radim Kalabis
Mgr. Adriana Stiborková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: infofm@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma práva nemovitostí najdete zde.

V rámci práva nemovitostí a právních služeb pro developery se zabýváme především:
 • převody nemovitostí – vypracování kupních, darovacích, směnných smluv včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • spisem a posouzením dalších smluv, jako smluv zástavních, smluv o smlouvách budoucích , smlouvy o vzniku předkupního práva, smlouvy o zřízení věcného břemene
 • advokátní úschovou kupních cen
 • v rámci podílového spoluvlastnictví – dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání na jednotlivé bytové jednotky, řešení sporů mezi spoluvlastníky
 • sepisem prohlášení vlastníka a jeho změn, sepis smlouvy o výstavbě
 • sepisem a posouzením nájemních smluv a podnájemních smluv
 • sepisem a posouzením dohody o převodu členských práva povinností
 • ověřováním podpisů na smlouvách
 • založením právnické osoby, případně organizační složky zahraniční právnické osoby pro nákup nemovitostí
 • právním zastoupení v průběhu jednotlivých správních řízeních, které předcházejí zahájení výstavby tj. stavební řízení, územní řízení atd.
 • přípravou smluv – smlouvy s bankou, která bude zajišťovat finanční krytí projektu, smlouvy o výstavbě, rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, zástavní smlouvy, kupní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy
 • vypracováním prohlášení vlastníka nemovitostí
 • spoluprací při výstavbě, přípravou a konzultací smluv pro jednotlivé dodavatele, tj. smlouvy o dílo, kupní smlouvy
 • úschovou finančních prostředků
 • zastupováním před katastry nemovitostí
 • jednáním s bankovními subjekty, investory, s dotčenými správními úřady, s dodavateli medií
 • zajištěním služeb kvalifikovaných daňových poradců
 • zajištěním služeb kvalifikovaných stavebních dozorů
 • zajištěním služeb kvalifikovaných architektů