Civilní právoNa tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kalabis
Mgr. Adriana Stiborková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: infofm@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma Civilního práva najdete zde.

V rámci civilního práva se zabýváme především:

Občanským právem
 • smluvní agenda - kupní smlouva, darovací smlouva atd.
 • zastupování před soudy
 • vypořádávání společného jmění manželů v hodnotě nad 10.000.000,- Kč
 • uplatňování náhrady škody
 • sepisování závětí
 • zastupování v dědickém řízení

Pracovním právem
 • sepisování managerských smluv
 • formulace managerských benefitů
 • zpracování vnitřních směrnic
 • příprava pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
 • uplatňování náhrady škody v pracovněprávním vztahu

Rodinným právem
 • zastupování v této oblasti realizujeme pouze po předchozí dohodě ve zvláštních případech