Zdravotní a medicinské právoNa tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

JUDr. Rita Kubicová

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: informace@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma zdravotního a medicinského práva najdete zde.

V rámci zdravotního a medicinského práva se zabýváme především:
  • poskytováním komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení
  • přípravou smluvní agendy pro provozovatele zdravotnických zařízení
  • odpovědností ve zdravotnictví - práva a povinnosti zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, důsledky porušení povinností zdravotnického zařízení
  • poskytováním právního poradenství v oblasti poskytování informací ve zdravotnictví - poskytování informací zdravotnickými pracovníky, informovaný souhlas, problematika reverzů
  • uplatněním náhrady škody na zdraví - posouzení předpokladů odpovědnosti za škodu na zdraví, rozsah náhrady škody, promlčení
  • poskytováním právního poradenství v oblasti ochrana osobnosti - právo na ochranu osobnosti, ochranu cti právnické osoby, možnosti uplatnění
  • poskytováním právního poradenství v oblasti povinnost mlčenlivosti a její prolomení a právní aspekty poučení pacienta
  • poskytováním právního poradenství v oblasti právní aspekty odmítnutí péče pacientem i zdravotnickým zařízením