Úvěry a půjčkyNa tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kubica, MBA
Mgr. Iveta Magnusková
Mgr. Adriana Stiborková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: infofm@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma úvěry a půjčky najdete zde.

V rámci zajišťování právních služeb v oblasti úvěrů a půjček se zabýváme především:
 • přípravou smluv a jiných dokumentů - smlouva o půjčce, smlouva o úvěru, smlouva o poskytnutí finančních prostředků, smlouva o investici
 • přípravou zajišťovacích smluv - zástavní smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem i k nemovitostem
 • zajištěním směnkou - vyhotovení směnky, vyhotovení biankosměnky, příprava směnečného vyplňovacího prohlášení
 • komunikací se soudy
 • komunikací s exekutory
 • kupní smlouvy s odloženou účinností
 • právním poradenstvím v dané oblasti
 • souhlasným prohlášením
 • smlouvou o leasingu
 • smlouvou o zpětném leasingu nemovitostí
 • právním řešením nařízených exekucí a exekučních příkazů
 • řešením soudcovského zástavního práva na nemovitostech
 • obnovením členství v družstvu při zastavení exekuce
 • komplexním právním servisem při uzavírání úvěrových smluv a zajišťovacích smluv
 • ověřováním podpisů na úvěrových smlouvách a zajišťovacích smlouvách
 • zastupováním při vymáhání neuhrazených závazků prostřednictvím obecných soudů
 • zastupováním při vymáhání neuhrazených závazků prostřednictvím rozhodčího řízení