Insolvenční právo


Na tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kubica, MBA
JUDr. Rita Kubicová
Mgr. Iveta Magnusková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: infofm@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma Insolvenčního práva najdete zde.

V rámci insolvenčního práva se zabýváme především:
  • působením ve funkci insolvenčního správce
  • přihláškou pohledávky do insolvečního řízení
  • zastupováním ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka
  • poradenstvím v insolvenčním řízení a zastupováním v incidenčních sporech
  • podáváním návrhů na prohlášení insolvence
  • zastupováním klienta ve věřitelských orgánech
  • poradenstvím klientům - dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před neoprávněným prohlášením insolvence (konkurzu)
  • poradenstvím při reorganizaci
  • kapitalizací pohledávek
  • vyjednáváním s dlužníky (případně věřiteli)


PRODEJ Z KONKURZŮ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
V tomto odkazu najdete veškeré informace k právě probíhajícím výběrovým řízením na prodej majetku z majetkových podstat dlužníků.

PRODEJ Z KONKURZŮ - DRAŽBY
V tomto odkuazu najdete veškeré informace k právě probíhajícím dražbám na prodej majetku z majetkových podstat dlužníků.