Autorské právo a ochranné známkyNa tuto oblast práva se v naší advokátní kanceláři specializují tito právníci:

Mgr. Radim Kubica, MBA
Mgr. Iveta Magnusková
Mgr. Lucie Ocelíková

Máte-li zájem o naše právní služby v této oblasti, napište nám: infofm@kubicapartners.cz

Články publikované naší advokátní kanceláří na téma autorského práva najdete zde.

V rámci autorského práva a práva ochranných známek se zabýváme především:
 • přípravou smluv a jiných dokumentů - zejména licencí, převodů, transferů technologie, vnitřních dokumentů včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech
 • zastupováním v řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví, registrací licencí u příslušných úřadů
 • zastupováním před soudy týkajících se porušení práv z ochranných známek, doménových jmen, autorských práv
 • právní podporou při jednáních s protistranou o dohodě
 • ochranou duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci
 • právním auditem duševního vlastnictví za účelem zefektivnění jeho správy, případně za účelem správného ocenění firmy
 • zastupováním proti společnostem OSA, INTEGRAM, OAZA atd.
 • vypracováním přihlášek ochranných známek
 • poskytováním rešeršní služby před podáním přihlášky
 • zpracováváním námitky proti konkurenční přihlášce
 • zastupováním ve sporech o zasahování do práv k ochranné známce