Úvod


Jsme advokátní kancelář působící na území celé České republiky, především v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Poskytujeme právní služby pro domácí a zahraniční společnosti i soukromé osoby s převažujícím zaměřením v oblastech obchodního práva, mezinárodního práva, práva duševního vlastnictví, občanského práva, práva nemovitostí, sporů – vymáhání pohledávek, pracovního práva, přeshraničních transakcí a smluvního práva, zejména zpracování obchodních smluv, rámcových smluv či obchodních podmínek. Pro významnější klienty zajišťujeme rovněž služby v oblasti trestního práva.

Větší množství advokátů a advokátních koncipientů a spolupráce s dalšími externími poradci umožňuje našim klientům využívat výhod jak jejich právní specializace, tak i vzájemné zastupitelnosti. Advokáti působí současně i jako správci konkurzní podstaty a insolvenční správci. Jsme schopni poskytovat právní služby v jazyce anglickém, německém, francouzském, polském, maďarském a slovenském.

V zájmu maximálního uspokojení potřeb a požadavků našich klientů a obchodních partnerů preferujeme invenční a flexibilní přístup k jednotlivým právním případům. Usilujeme o dlouhodobou, systematickou a progresivně se vyvíjející spolupráci s klienty. Naším bezpodmínečným úsilím je diskrétně poskytovat služby nejvyšší kvality. Komplexní obeznámenost s českými a mezinárodními právními předpisy nám umožňuje konkretizovat rámcové představy jednotlivých klientů o potenciálně vhodné právní strategii podnikání, investic, organizaci a rozvoji podnikání.