Právní tým Ostrava

 
Advokátní kancelář JUDr. Rity Kubicové
 
        
             JUDr. Rita Kubicová, advokátka

             Specializace: trestní právo, obhajoba právnických osob v rozsahu jejich
             trestní odpovědnosti, insolvenční řízení, zdravotní a medicínské právo, právo nemovitostí,
             vymáhání pohledávek

          e-mail 1: kubicova@kubicapartners.cz, mobil: +420 608 831 124
          e-mail 2:
kubicova@advokatkakubicova.eu
           
          Mgr. Gabriela Košťálová (roz. Němcová), advokátní koncipientka

         
Specializace:insolvenční řízení, občanské právo a civilní proces,  medicínské
             právo, trestní právo, pracovněprávní problematika , obchodní právo, vymáhání
             pohledávek, správní právo

          e-mail 1: kostalova@kubicapartners.cz, mobil: +420 733 197 287
          e-mail 2:
kostalova@advokatkakubicova.eu

          "mateřská dovolená"
 
Lenka Bolková (roz. Kanclířová), sekretariát Ostrava

e-mail 1:
bolkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 585 313
e-mail 2: bolkova@advokatkakubicova.eu

"mateřská dovolená"
 

Ing. Lucie Popiolková, asistentka, insolvenční specialistka

e-mail 1: 
popiolkova@advokatkakubicova.eu. mobil: +420 775 585 313 
 


Iveta Matušková, asistentka


e-mail 1: 
matuskova@advokatkakubicova.eu, mobil: +420 733 395 595 

Právní tým Frýdek-Místek
 
 
Advokátní kancelář JUDr. Radima Kubicy, MBA
 
 
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát

člen Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci
člen Asociace insolvenčních správců

Specializace: firemní právo a obchodní právo, právo IT, ochranné známky, autorské právo,insolvenční řízení, právo nemovitostí, úvěry a půjčky, vymáhání pohledávek, OFFSHORE

e-mail:
kubica@kubicapartners.cz, mobil: +420 608 774 399
 


Mgr. Iveta Magnusková, spolupracující advokátka

Specializace: firemní právo a obchodní právo, právo nemovitostí, právo IT, ochranné známky, autorské právo, insolvenční řízení, vymáhání pohledávek, úvěry a půjčky, trestní právo

e-mail:
magnuskova@kubicapartners.cz, mobil: +420 774 330 325 
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka

Specializace: GDPR, občanské právo, firemní právo a obchodní právo, právo nemovitostí, právo IT, ochranné známky, autorské právo, vymáhání pohledávek, rozhodčí řízení

e-mail:
ocelikova@kubicapartners.cz, mobil: +420 604 861 453
 

Mgr. Adriana Stiborková, spolupracující advokátka

Specializace: sportovní právo, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, úvěry a půjčky, trestní právo, pracovní právo, občanské právo

e-mail:
stiborkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 777 023 329
 
 


Mgr. et Mgr. Radim Kalabis, spolupracující advokát

Specializace: sportovní právo, firemní právo a obchodní právo, právo nemovitostí, OFFSHORE a READY MADE SPOLEČNOSTI, vymáhání pohledávek, rodinné právo, občanské právo

e-mail:
kalabis@kubicapartners.cz, mobil: +420 776 023 330

 
 
 
Mgr. Lucie Blahutová (roz. Zmijová), spolupracující advokátka

Specializace: nájemní právo, právo nemovitostí, občanské právo, trestní právo, firemní právo a obchodní právo, správa a vymáhání pohledávek

e-mail: blahutova@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 594 671
 
          "momentálně činnost přerušena - mateřská dovolená"
 Mgr. Veronika Lupinská, spolupracující advokátkae-mail: lupinska@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 594 672 
 


Mgr. Lukáš Hrabovský, advokátní koncipiente-mail: hrabovsky@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 584 948


 
 


Mgr. Lucie Martinková, advokátní koncipientkae-mail: martinkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 594 671
 


Mgr. Josef Procházka, advokátní koncipiente-mail: prochazka@kubicapartners.cz, mobil: +420 731 600 397
 


Mgr. Michaela Vašnovská, advokátní koncipientkae-mail: vasnovska@magnuskova.cz, mobil: +420 774 710 795Ing. Petra Hořáková (roz. Kočvarová), insolvenční specialistka

e-mail:
horakova@kubicapartners.cz, mobil: +420 733 535 423
 
 


Ing. Veronika Podešvová, insolvenční specialistka


e-mail:
podesvova@kubicapartners.cz


"mateřská dovolená"

 

Michaela Prokopová, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: prokopova@kubicapartners.cz

"mateřská dovolená"


 
   

Beáta Mecová, sekretariát Frýdek-Místek


             "mateřská dovolená"
 


 


Monika Veverková, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: veverkova@kubicapartners.cz

"mateřská dovolená"


 
 


Nikola Slowiková, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: slowikova@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 585 314
 


 
 

             Zuzana Damková, sekretariát Frýdek-Místek

             e-mail: damkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 733 122 770