Právní tým Frýdek-Místek

 
Advokátní kancelář JUDr. Radima Kubici, MBA
 
   
 
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát

člen Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci
člen Asociace insolvenčních správců

Specializace: firemní právo a obchodní právo, právo IT, ochranné známky, autorské právo,insolvenční řízení, právo nemovitostí, úvěry a půjčky, vymáhání pohledávek, OFFSHORE

e-mail:
kubica@kubicapartners.cz, mobil: +420 608 774 399
 


Mgr. Iveta Magnusková, spolupracující advokátka

Specializace: firemní právo a obchodní právo, právo nemovitostí, právo IT, ochranné známky, autorské právo, insolvenční řízení, vymáhání pohledávek, úvěry a půjčky, trestní právo

e-mail:
magnuskova@kubicapartners.cz, mobil: +420 774 330 325

"mateřská dovolená"


 

Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka


Specializace: firemní právo a obchodní právo, právo nemovitostí, právo IT, ochranné známky, autorské právo, vymáhání pohledávek, rozhodčí řízení

e-mail:
ocelikova@kubicapartners.cz, mobil: +420 774 710 795

"momentálně činnost přerušena - mateřská dovolená"


 
Mgr. Adriana Stiborková, spolupracující advokátka

Specializace: sportovní právo, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, úvěry a půjčky, trestní právo, pracovní právo, občanské právo

e-mail:
stiborkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 777 023 329
 

Mgr. et Mgr. Radim Kalabis, spolupracující advokát

Specializace: sportovní právo, firemní právo a obchodní právo, právo nemovitostí, OFFSHORE a READY MADE SPOLEČNOSTI, vymáhání pohledávek, rodinné právo, občanské právo

e-mail:
kalabis@kubicapartners.cz, mobil: +420 776 023 330
 


Mgr. Lucie Blahutová (roz. Zmijová), spolupracující advokátka

Specializace: nájemní právo, právo nemovitostí, občanské právo, trestní právo, firemní právo a obchodní právo, správa a vymáhání pohledávek

e-mail: blahutova@kubicapartners.cz,


"momentálně činnost přerušena - mateřská dovolená"
 
 
 


Mgr. Veronika Lupinská,
advokátní koncipientka


e-mail:  lupinska@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 594 672 
 Mgr. Lukáš Hrabovský,
advokátní koncipient


e-mail:  hrabovsky@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 584 948


 


          Mgr. Lucie Martinková, advokátní koncipientka


          e-mail:  martinkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 594 671 


          Mgr. Josef Procházka, advokátní koncipient


          e-mail:  prochazka@kubicapartners.cz, mobil: +420 731 600 397 


Mgr. Michaela Vašnovská, advokátní koncipientka


e-mail:  vasnovska@magnuskova.cz, mobil: +420 774 710 795 

Ing. Petra Hořáková (roz. Kočvarová), insolvenční specialistka

e-mail:
horakova@kubicapartners.cz, mobil: +420 733 535 423


 


Ing. Veronika Podešvová, insolvenční specialistka

e-mail:
podesvova@kubicapartners.cz

"mateřská dovolená"


 
 
Michaela Prokopová, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: prokopova@kubicapartners.cz

"mateřská dovolená"
 
 
 Beáta Mecová, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: mecova@kubicapartners.cz
 
"mateřská dovolená"

 
 
 
 Monika Veverková, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: veverkova@kubicapartners.cz

"mateřská dovolená"
 
 
 
 


Nikola Slowiková, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: slowikova@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 585 314
 
 

          Veronika Válková, sekretariát Frýdek-Místek

e-mail: valkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 733 122 770
 
              

          Pavlína Šimková, sekretariát Frýdek-Místek

         

 

 
Právní tým Ostrava
 
Advokátní kancelář JUDr. Rity Kubicové

                JUDr. Rita Kubicová, advokátka

          Specializace: trestní právo, obhajoba právnických osob v rozsahu jejich
          trestní odpovědnosti, insolvenční řízení, zdravotní a medicínské právo, právo 
          nemovitostí, vymáhání pohledávek


          e-mail 1:
kubicova@kubicapartners.cz, mobil: +420 608 831 124
          e-mail 2:
kubicova@advokatkakubicova.eu
 


Mgr. Gabriela Němcová, advokátní koncipient

Specializace:insolvenční řízení, občanské právo a civilní proces,  medicínské právo, trestní právo, pracovněprávní problematika , obchodní právo, vymáhání pohledávek, správní právo


e-mail: nemcova@kubicapartners.cz, mobil: +420 733 197 287
e-mail:
nemcova@advokatkakubicova.eu

 
 
 
Lenka Bolková (roz. Kanclířová), sekretariát Ostrava

e-mail 1:
bolkova@kubicapartners.cz, mobil: +420 775 585 313
e-mail 2: bolkova@advokatkakubicova.eu

"mateřská dovolená"


 
 Ing. Lucie Popiolková, asistentka, insolvenční specialistka


e-mail 1:
popiolkova@advokatkakubicova.eu, mobil: +420 775 585 313 
 


Mgr. Petr Škrobánek

Specializace: 
insolvenční řízení, vymáhání pohledávek, korporátní právo a trestní právo

e-mail 1: skrobanek@advokatkakubicova.eu, mobil: +420 733 395 595