Právní služby

 • Inspirace
 • Ceny právních služeb


Při naší práci se inspirujeme těmito citáty:
 • Být úspěšný znamená dělat obvyklé věci neobvykle dobře.
 • Na soudě je jediným králem ten, kdo může uplatnit silnější argumenty.
 • Nehledáme chybu, hledáme řešení.
 • Znát právo neznamená pamatovat si slova zákonů, je to umění využít sílu a moc, kterou právo nabízí.
 • Nikdy se nevzdávej, nikdy, nikdy, nikdy.


 • Standardní právní služby jsou poskytovány klientům při sazbě 1.500,- Kč bez DPH za každou i započatou hodinu práce či konzultace.
 • Sazba odměny za právní služby může být s klientem dohodnuta i individuálně. V případě, že individuální sazba není dohodnuta, platí sazba uvedená v prvním bodu.
 • K sazbě odměny bude připočtena DPH.
 • Hotové výdaje a náklady na poskytnutí právní služby budou účtovány samostatně.
 • Za den uskutečněného zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
 • Fakturace je prováděna měsíčně, není-li s klientem dohodnuto jinak.
 • Přísudek nákladů řízení v soudním sporu náleží advokátovi jako dodatečná odměna.